Agenda

1. Penyampaian Laporan Tahunan 2022 oleh Pimpinan SF

2. Pembahasan kenaikan pangkat/ jabatan 4 orang dosen FAHUTAN

3. Kesan, pesan, dan harapan senior senator yang memasuki purnabakti Prof. Yusuf.
Sudo Hadi

4. Lain-lain, termasuk pengukuran baju batik SF